Terminy


Propozycje wystąpień można zgłaszać do 10 marca 2021 r. Formularz rejestracji: tutaj.

Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji nastąpi do 24 marca 2021 r.

Opłaty


Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2021 wynosi:

 • 680 zł przy płatności do 20 kwietnia 2021 r.
 • 730 zł przy płatności od 21 kwietnia 2021 r.

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów i studentów wynosi:

 • 575 zł przy płatności do 20 kwietnia 2021 r.
 • 625 zł przy płatności od 21 kwietnia 2021 r.

Opłata zawiera:

 1. Materiały konferencyjne,
 2. Przerwy kawowe (2. i 3. dzień konferencji) oraz lunche (2. i 3. dzień konferencji),
 3. Udział w spotkaniu powitalnym przy grillu pierwszego dnia konferencji,
 4. Udział w uroczystej kolacji 2. dnia konferencji,
 5. Składkę członkowską ASPE za 2021 (uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2021 roku).

Opłata nie zawiera:

 1. Noclegów,
 2. Opłaty klimatycznej 2,31 zł doba/osoba,
 3. Opłaty za parking hotelowy (34 zł /doba) dla zmotoryzowanych uczestników.
Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
mBank 23 1140 2004 0000 3902 7488 1018

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2021”.

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.