Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (maks. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Konkurs dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski

Prace konkursowe oceniane będą przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Kapituły
  • wiceprezes ASPE, dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • wiceprezes ASPE, dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab. Alicja Grochowska, prof. USWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)
  • dr hab. Jakub Traczyk, prof. USWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu)
  • dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)

W obecnej edycji konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

500 zł

Laureaci konkursu otrzymają ponadto roczną prenumeratę czasopisma „Decyzje” oraz zostaną zaproszeni na XIV Konferencję Psychologii Ekonomicznej, która odbędzie się w maju 2020 r. Podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@aspe.edu.pl do – uwaga! termin przedłużony! – 10 marca 2020 r. (włącznie).

Pobierz plakat: JPG or PDF.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU