Wspieramy popularyzację psychologii ekonomicznej wśród studentów i doktorantów.

Wraz z

  • II Wydziałem Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

oraz

ASPE było współorganizatorem Szkoły Letniej ze stosowanej psychologii społecznej i psychologii ekonomicznej w dniach 2-9 lipca 2018 r. we Wrocławiu. 

Array