W latach 2012-2018 wydawaliśmy półrocznik „Psychologia Ekonomiczna”. Archiwum numerów dostępne na stronie:

https://psychologia-ekonomiczna.uek.krakow.pl/issue/archive

Półrocznik miał na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Celem czasopisma było stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej.