Półrocznik „Psychologia Ekonomiczna” ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem czasopisma jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie można znaleźć na stronie: psychologia-ekonomiczna.com.pl

Redakcja


dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – redaktor naczelny
dr hab. Elżbieta Kubińska – zastępca redaktora naczelnego
dr Łukasz Markiewicz
dr Katarzyna Owsiak
dr Justyna Pawlak
dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG
dr Agnieszka Wałęga

Rada Programowa


prof. dr hab. Jan Czekaj – przewodniczący Rady Programowej
prof. Gerrit Antonides
dr hab. Małgorzata Górnik-Durose
dr Pelin Kesebir
dr Bruce Kirkcaldy
dr Christoph Kogler
prof. David Leiser
prof. Júlio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão
prof. Adam Szyszka
prof. Tadeusz Tyszka
prof. Aleksandra Tokarz
prof. Tomasz Zaleśkiewicz
prof. Piotr Zielonka