Organizujemy coroczne konferencje pod wspólnym tytułem „Psychologia ekonomiczna”, które mają na celu integrację środowiska psychologów oraz ekonomistów działających w sferze nauki i biznesu. Dotychczas konferencje odbywały się w Warszawie, Wrocławiu, Nowym Sączu, Gdańsku i Krakowie. W 2024 r. odbędzie się szesnasta edycja konferencji.

 

2023

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław

2019

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań

2016

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice (organizator: dr Anna Hełka)

2013

Uniwersytet Warszawski (organizator: dr hab. Dominika Maison)

2010

Uniwersytet Gdański (organizator: dr hab. Anna Zawadzka)

2007

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (organizator: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka)

2021

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

2017

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław (organizator: dr Agata Sobków, dr Jakub Traczyk)

2014

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław (organizator: dr Agata Gąsiorowska)

2011

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (organizator: dr Elżbieta Kubińska)

2008

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław (organizator: dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz)

2022

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

2018

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (organizatorzy: dr Sabina Kołodziej, dr Łukasz Markiewicz)

2015

Uniwersytet Gdański (organizator: dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG)

2012

Katolicki Uniwersytet Lubelski (organizator: dr Oleg Gorbaniuk)

2009

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (organizator: dr Elżbieta Kubińska)