Organizujemy coroczne konferencje pod wspólnym tytułem „Psychologia ekonomiczna”, które mają na celu integrację środowiska psychologów oraz ekonomistów działających w sferze nauki i biznesu. Dotychczas konferencje odbywały się w Warszawie, Wrocławiu, Nowym Sączu, Gdańsku i Krakowie. W 2022 r. odbędzie się czternasta edycja konferencji.

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
O konferencji
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań (organizator: dr Maciej Kościelniak)
O konferencji
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (organizatorzy: dr Sabina Kołodziej, dr Łukasz Markiewicz)
O konferencji
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław (organizator: dr Agata Sobków, dr Jakub Traczyk)
O konferencji
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice (organizator: dr Anna Hełka)
O konferencji
Uniwersytet Gdański (organizator: dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG)
O konferencji
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław (organizator: dr Agata Gąsiorowska)
O konferencji
Uniwersytet Warszawski (organizator: dr hab. Dominika Maison)
O konferencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski (organizator: dr Oleg Gorbaniuk)
O konferencji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (organizator: dr Elżbieta Kubińska)
O konferencji

2010

Uniwersytet Gdański (organizator: dr hab. Anna Zawadzka)

2009

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (organizator: dr Elżbieta Kubińska)

2008

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław (organizator: dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz)

2007

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (organizator: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka)