Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali XIV konferencję „Psychologia Ekonomiczna”. Odbyła się ona 3-5 września 2021 roku.

Z uwagi na utrzymującą się pandemię, konferencja odbyła się w formie online. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku powrócimy do naszej tradycji spotkań w majowym terminie.

Tematyka konferencji objęła następujące obszary:

  • Psychologia zachowań ekonomicznych
  • Podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka
  • Ekonomia eksperymentalna
  • Finanse behawioralne
  • Etyka behawioralna, prawo behawioralne
  • Psychologia pieniędzy
  • Zachowania konsumenckie
  • Socjalizacja ekonomiczna

Propozycje wystąpień:

  • Referat: 15 minut prezentacji (+ 5 minut dyskusji)
  • Krótkie wystąpienie (pięciominutówka): 5 minut prezentacji (dyskusja ogólna na koniec sesji)

Podczas konferencji wyłoniono laureatów Konkursu Szare Komórki 2021.

W imieniu organizatorów i komitetu naukowego konferencji:

Zarząd ASPE

Więcej informacji pod adresem: kontakt@aspe.edu.pl