REJESTRACJA

OTWARTA

Ważne uwagi

– Pomimo faktu, iż formularz zgłoszenia jest w języku angielskim, prosimy o wypełnienie go w języku polskim (w szczególności: tytuł wystąpienia, abstrakt, afiliacja autora – wszystko w j. polskim).

– Wszelkie powiadomienia z systemu przychodzą z adresu Microsoft CMT <email@msr-cmt.org>.

– W przypadku kilku zgłoszeń spójnych tematycznie, będących częścią większego projektu badawczego, prosimy o kontakt mailowy z organizatorami po dokonaniu zgłoszeń w systemie. W miarę możliwości organizacyjnych postaramy się umieścić wystąpienia w ramach jednej sesji.

– Celem „krótkich wystąpień” („pięciominutówek”) jest przedstawienie w sposób zwięzły i skondensowany aktualnie podejmowanych problemów badawczych, wyzwań stojących przed naukowcami oraz stymulowanie dyskusji w obszarze psychologii ekonomicznej. Do wyboru tej formy zapraszamy w szczególności w przypadku prezentacji:

  • pomysłów na badania lub granty,
  • intrygujących hipotez,
  • wstępnych wyników badań,
  • zaskakujących (nieoczekiwanych) wyników badań,
  • replikacji znaczących badań,
  • nowych metod pomiarowych,
  • nowych metod analizy danych,
  • nowych idei i trendów.