Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

  • jest organizacją naukową gromadzącą badaczy z takich dziedzin jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia, eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji;
  • członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy.

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Tyszki i związanych z nim badaczy w Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prof. Tadeusz Tyszka został wybrany na pierwszego Prezesa Stowarzyszenia.

Do głównych celów ASPE należą:

  • popularyzacja zastosowań psychologii w ekonomii, a w szczególności w przedsiębiorczości, reklamie, marketingu, public relations i zarządzaniu ludźmi
  • działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii ekonomicznej do gospodarki.

Cele te realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych oraz promowanie i wspieranie inicjatyw naukowych z obszaru szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej.