Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może zostać każda osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia. Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie jej na adres:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

nr konta: mBank 23114020040000390274881018

Po akceptacji zarządu ASPE i opłaceniu składki członkowskiej (wysokość składki za dany rok określa uchwała zarządu) kandydaci staną się członkami stowarzyszenia. 

 

Array