Celem konkursu jest promocja propozycji rozwiązań ważnych problemów społeczno-ekonomicznych odnoszących się do kwestii finansów osobistych lub sytuacji gospodarczej i ekologicznej w kraju lub regionie oraz popularyzacja tej tematyki.

Konkurs jest kierowany do studentów i absolwentów studiów I-go, II-go i III-go stopnia, nieposiadających stopnia doktora.

Pierwsza edycja konkursu odnosić się będzie do problemu społeczno-ekonomicznego, jakim jest trudność Polaków w zarządzaniu finansami osobistymi w sposób ograniczający negatywny wpływ rekordowo wysokiej inflacji.

Obserwowana obecnie rekordowo wysoka inflacja postawiła przed Polakami ogromne wyzwanie związane z zarządzaniem swoim budżetem domowym, posiadanymi oszczędnościami, inwestycjami, zobowiązaniami finansowymi. Niestety wiele gospodarstw domowych nie podjęło żadnych prób ograniczania negatywnego wpływu inflacji na ich sytuację finansową lub podjęło nieadekwatne działania. Stanowi to dziś ważny i powszechny problem społeczny, który warto próbować rozwiązać.

Zadaniem stawianym przed uczestnikami konkursu „Potencjał czynnościowy 2023”, jest przestawienie projektu, w którym autor:

(1) przyjrzy się temu, co już wiadomo o zachowaniach finansowych Polakach w czasie inflacji i przyczynach takich zachowań,
(2) zaproponuje interwencję, która mogłaby potencjalnie bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na zmianę zachowań finansowych Polaków w kierunku pożądanym dla ochrony kapitału przed inflacją oraz
(3) zaprojektuje badanie naukowe, które mogłoby wstępnie sprawdzić potencjalną skuteczność proponowanej interwencji.

Prace konkursowe oceniane są przez:

Kapitułę Naukową w składzie:

  • dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski) – przewodnicząca Kapituły i koordynatorka konkursu
  • prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Tomasz Kopczewski (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Anna Hełka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
  • dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • dr Agata Sobków (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Kapitułę Społeczną w składzie:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes CFA Society Poland
  • Izabela Olszewska – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Anna Bichta – Prezes Fundacji Think!

Uczestników XVI konferencji „Psychologia Ekonomiczna”

W obecnej edycji konkursu przewidziano nagrodę główną dla autorów zwycięskiej pracy: 3000 zł.

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: potencjalczynnosciowy@aspe.edu.pl do 22 marca 2023 r. (włącznie).

REGULAMIN