Skład Zarządu (od 2023)
Prezes: dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS)
Wiceprezes: dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wiceprezes: dr hab. Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)

Komisja rewizyjna
dr hab. Michał Białek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr Anna Hełka (Uniwersytet SWPS)
mgr Sebastian Wnęk (Uniwersytet SWPS)


Poprzednie edycje

Skład Zarządu (2020-2023)
Prezes: dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
Wiceprezes: dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
Wiceprezes: dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Komisja rewizyjna
dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Agata Sobków (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
dr Agata Trzcińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

2017-2020
Prezes: dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
Wiceprezes: dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wiceprezes: dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)

2014-2017
Prezes: dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Wiceprezes: dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wiceprezes: dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)

2011-2014
Prezes: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Wiceprezes: dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wiceprezes: dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)

2008-2011
Prezes: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa), Członek honorowy ASPE
Wiceprezes: dr Krzysztof Przybyszewski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
Wiceprezes: dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)