Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

2023

Pierwsze miejsce:
Ewa Cisek „Polska adaptacja i walidacja skali dobrowolnej prostoty i skali oszczędności”
Drugie miejsce:
Katarzyna Rajca „Spostrzeganie orientacji sprawczej i wspólnotowej oraz postaw proekologicznych osoby w zależności od marki i materiału użytkowanego obuwia”
Trzecie miejsce:
Joanna Bruś „Wpływ programów lojalnościowych na lojalność konsumenta wobec marki”
Wyróżnienia:
Monika Mleczko „Orientacja polityczna konsumenta a postawa wobec marki wspierającej określone poglądy w sprawach społecznych”
Mateusz Popławski „Czy korzystanie z mediów społecznościowych może przyczyniać się do zwiększenia poziomu materializmu? Rola samooceny i porównań społecznych”

2020

Pierwsze miejsce:
„Osobowość i wiedza ekspercka a pożądana wielkość asortymentu i satysfakcja z wyboru: eksperyment laboratoryjny”
Drugie miejsce:
„Gender gap in risk aversion is reduced when investments are made in pairs: a laboratory experiment”
Trzecie miejsce:
„Wpływ aktywizowanej roli społecznej na wybory konsumenckie i finansowe w zależności od poziomu narcyzmu nieklinicznego”
Wyróżnienie:
„Ideologia czy zdrowie? Postawy jawne i utajone oraz ich wpływ na zachowania żywieniowe w zależności od rodzaju wegetarianizmu – etycznego czy zdrowotnego”

2021

Pierwsze miejsce:
„Uwarunkowania skuteczności techniki „Drzwiami w twarz” w transakcjach internetowych”
Drugie miejsce:
„Poczucie kontroli a zapamiętywanie reklam autobiograficznych pozytywnych i negatywnych”
Trzecie miejsce – ex aequo:
„Kontrola poznawcza a iluzoryczne wzorce w percepcji spójności pojęciowej ogłoszeń rekrutacyjnych”
„Zmiany w skłonności do kupowania impulsywnego jako efekt skrócenia perspektywy życiowej”
Wyróżnienia:
„Utrata kontroli a preferencja produktów przynoszących szczęście: o tym jak puszka napoju doprowadziła drużynę do zwycięstwa”
„Wpływ poczucia kontroli wyborcy na spostrzeganie poglądów politycznych kandydata”

2022

Pierwsze miejsce:
„Subiektywne definiowanie pojęcia racjonalności w relacji do wybranych aspektów podejmowania decyzji”
Wyróżnienie:
„Czy tryb przetwarzania (intuicyjny vs refleksyjny) może wpływać na podejmowanie decyzji moralnych?”

2017

Pierwsze miejsce:
nie przyznano
Drugie miejsce:
„Efekt zakotwiczenia przedmiotami nacechowanymi na wymiarze wagi i wartości"
Trzecie miejsce:
nie przyznano

2018

Pierwsze miejsce:
„Mechanizm nienumerycznej heurystyki zakotwiczenia opartej na torowaniu wielkości"
Drugie miejsce:
nie przyznano
Trzecie miejsce:
nie przyznano

2019

Pierwsze miejsce:
nie przyznano
Drugie miejsce:
„Wpływ zapachu na deklarowane sposoby wydawania pieniędzy”
Trzecie miejsce:
nie przyznano

2014

Pierwsze miejsce:
nie przyznano
Drugie miejsce ex aequo:
1) "Wpływ negatywnego afektu na kształt wag decyzyjnych"
2) "I-graj z losem dzięki umiejętnościom. Jakie czynniki związane są z wysokimi osiągnięciami finansowymi w grze w pokera?"
Trzecie miejsce:
nie przyznano
Wyróżnienie:
„Związek poziomu wiedzy ekonomicznej i optymizmu ze skłonnością do ryzyka wśród osób wykonujących różne zawody”

2015

Pierwsze miejsce ex aequo:
1) „Autoafirmacja jako czynnik niwelujący efekt wpływu myślenia o pieniądzach na preferencje spędzania czasu u dzieci w wieku przedszkolnym”’
2) “Style zarządzania domowym budżetem Polaków pozostających w stałych związkach”
3) „Wpływ wielkości źrenic i symetryczności twarzy na zaufanie w grze ekonomicznej”
Drugie miejsce:
nie przyznano
Trzecie miejsce:
nie przyznano

2016

Pierwsze miejsce:
„Born to risk? Wpływ polimorfizmów genu DRD4 na podejmowanie ryzyka na przykładzie inwestorów giełdowych"
Drugie miejsce:
„Heurystyka zakotwiczenia z wykorzystaniem bodźców fizycznych: czy cięższe jest warte więcej?"
Trzecie miejsce - ex aequo:
"Postrzeganie pokera jako gry o dominującym wpływie umiejętności bądź jako gry hazardowej (czysto losowej). Wiedza kontra stereotypy"
"Wizerunek marki Społem w kontekście struktury skojarzeniowej, tożsamości, atrakcyjności i emocji. Nostalgia do marki?"