Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (maks. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Konkurs dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.

Prace konkursowe oceniane są przez Kapitułę konkursu, w której skład wchodzą członkowie ASPE reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce. Szczegółowy skład Kapituły zostanie podany na początku roku 2021.

Nagrody:

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

500 zł

Laureaci konkursu zostaną także zaproszeni na kolejną konferencję Psychologii Ekonomicznej. Podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrodzone prace są publikowane w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” i uwzględnieniu uwag recenzentów).

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU – KARTA ZGŁOSZENIOWA