Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (max. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Prace mogą przygotowywać studenci studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.

Prace konkursowe oceniane są przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Kapituły
  • dr Katarzyna Sekscińska (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr Agata Trzcińska (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab., prof. UwB Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jakub Traczyk (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody: 

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

500 zł

1. Nagroda główna dla autorów zwycięskiej pracy: 1500 zł 

2. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 2-gie miejsce: 1000 zł 

3. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 3-cie miejsce: 500 zł 

 

Laureaci konkursu otrzymają ponadto zaproszenie na XVI Konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, na którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Zwycięska praca będzie mogła zostać opublikowana w czasopiśmie „Marketing i Rynek” (po zredagowaniu jej w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@aspe.edu.pl do 22 marca 2023 r. (włącznie).

Regulamin konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2023”

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2023”