Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (maks. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Konkurs dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.

Prace konkursowe oceniane są przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • Prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Kapituły
  • dr Katarzyna Sekscińska (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab., prof. UEK Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
  • dr hab., prof. UwB Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jakub Traczyk (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Nagrody:

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

500 zł

Laureaci konkursu są także zaproszani na kolejną konferencję Psychologii Ekonomicznej. Podczas konferencji następuje rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrodzone prace są publikowane w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@aspe.edu.pl w okresie trwania konkursu.