Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (maks. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Konkurs dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski

Prace konkursowe oceniane są przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Kapituły
  • wiceprezes ASPE, dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • wiceprezes ASPE, dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab. Alicja Grochowska, prof. USWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)
  • dr hab. Jakub Traczyk, prof. USWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu)
  • dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)

W edycji 2020 nagrodami były:

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

500 zł

Laureaci konkursu otrzymują ponadto roczną prenumeratę czasopisma „Decyzje” oraz zostają zaproszeni na kolejną konferencję Psychologii Ekonomicznej. Podczas konferencji nastąpuje rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrodzone prace są publikowane w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie „Psychologia Ekonomiczna” i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Pobierz plakat (edycja 2020): JPG or PDF.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU