Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane w ramach: studenckich projektów badawczych, prac magisterskich, licencjackich lub inżynierskich i ukończone maksymalnie 2 lata, przed terminem zgłoszeń do konkursu.

Nagrody:

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

500 zł

Laureaci konkursu otrzymają ponadto zaproszenie na XV Konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, na którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięska praca będzie mogła zostać opublikowana w czasopiśmie Marketing i Rynek (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Prace konkursowe oceniane są przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Kapituły
  • dr Katarzyna Sekscińska (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr Agata Trzcińska (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab., prof. UwB Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jakub Traczyk (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@aspe.edu.pl do 30 czerwca 2022 r. (włącznie).

Regulamin konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2022”

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2022”