Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne).

Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (max. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Prace mogą przygotowywać studenci studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski.

Prace konkursowe oceniane są przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • prezes ASPE dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS) – Przewodniczący Kapituły
  • dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) 
  • dr hab. Katarzyna Sekscińska (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Michał Białek, prof. UWR (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) 
  • dr Agata Trzcińska (Uniwersytet Warszawski)

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody: 

1. Nagroda główna dla autorów zwycięskiej pracy: 1500 zł 

2. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 2-gie miejsce: 1000 zł 

3. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 3-cie miejsce: 500 zł 

Laureaci konkursu otrzymają ponadto zaproszenie na XVII Konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, na którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięska praca będzie mogła zostać zaprezentowana w formie wystąpienia  w trakcie XVII Konferencji „Psychologia Ekonomiczna”.

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aspe@kozminski.edu.pl do 22 marca 2024 r. (włącznie).

Regulamin konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2024”

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2024”