Terminy

 

Zgłaszanie propozycji wystąpień:

od 14.05.2021 do 30.06.2021

Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji:

do 10.07.2021

Rejestracja na konferencję i wpłata opłaty konferencyjnej:

od 10.07.2021 do 31.07.2021

Opłaty

 

Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2021 wynosi:

  • 165 zł
  • 90 zł dla doktorantów i studentów

Opłata zawiera:

  • opłatę za udział w konferencji online,
  • składkę członkowską ASPE za 2021 (uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2021 roku).

Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

mBank 23 1140 2004 0000 3902 7488 1018

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2021”.

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.