Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej zaprasza na XV konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, która odbędzie się 21-23 września 2022 roku. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Stacjonarne miejsce obrad: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa.

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na początku maja.

 

Tematyka

— Psychologia zachowań ekonomicznych
— Podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka
— Ekonomia eksperymentalna
— Finanse behawioralne
— Etyka behawioralna, prawo behawioralne
— Psychologia pieniędzy
— Zachowania konsumenckie
— Socjalizacja ekonomiczna

Propozycje wystąpień

  • Referat: 15 minut prezentacji (+ 5 minut dyskusji)
  • Krótkie wystąpienie (pięciominutówka): 5 minut prezentacji (dyskusja ogólna na koniec sesji)

 

Terminy rejestracji

Zgłaszanie propozycji wystąpień będzie możliwe od drugiej połowy kwietnia i potrwa do 15 czerwca 2022.

Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji nastąpi do 30.06.2022 r.

Link do systemu rejestracyjnego: https://cmt3.research.microsoft.com/ASPE2022