Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej zapraszają na XV konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, która odbędzie się w maju 2022 w Hotelu Żubrówka w Białowieży.

Tematyka konferencji:

— Psychologia zachowań ekonomicznych
— Podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka
— Ekonomia eksperymentalna
— Finanse behawioralne
— Etyka behawioralna, prawo behawioralne
— Psychologia pieniędzy
— Zachowania konsumenckie
— Socjalizacja ekonomiczna
— Zrównoważony rozwój
— Zachowania prośrodowiskowe
— Marketing społecznie odpowiedzialny

W imieniu organizatorów i komitetu naukowego konferencji:

prof. Uniwersytetu SWPS Alicja Grochowska

alicja.grochowska@swps.edu.pl

kontakt@aspe.edu.pl