Opłata za udział w konferencji ASPE 2022 wynosi: 475 zł

Opłata za udział w konferencji ASPE 2022 dla doktorantów i studentów wynosi: 400 zł

 

Opłaty winny zostać wniesione na konto ASPE:

BNP PARIBAS 61160014621748727510000001

 

Opłata zawiera:

  1. materiały konferencyjne,
  2. przerwy kawowe (23.09) oraz lunch (23.09.2022 r.),
  3. udział w uroczystej kolacji w dniu 23.09.2022 r.,
  4. składkę członkowską ASPE za 2022. Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2022 roku. Dla osób, które zapłaciły składkę członkowską ASPE za rok 2022, opłata konferencyjna wynosi 325 zł.

Uczestnicy konferencji organizują nocleg we własnym zakresie. Mając na uwadze satysfakcję i wygodę uczestników konferencji, Zespół Koźmińskiego wynegocjował niższe ceny w wybranych hotelach w Warszawie (proszę powołać się na hasło „Kozminski” – jeśli hotel zażąda dodatkowego potwierdzenia uprawnienia do zniżki przygotujemy Państwu takowe na indywidualną prośbę)

Lista rekomendowanych hoteli

 

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.