Opłata za udział w konferencji ASPE 2022 wynosi: 475 zł

Opłata za udział w konferencji ASPE 2022 dla doktorantów i studentów wynosi: 400 zł

Opłata zawiera:

  1. materiały konferencyjne,
  2. przerwy kawowe (22-23.09) oraz lunch (22.09.2022 r.),
  3. udział w uroczystej kolacji w dniu 22.09.2022 r.,
  4. składkę członkowską ASPE za 2022. Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2022 roku.Dla osób, które zapłaciły składkę członkowską ASPE za rok 2022, opłata konferencyjna wynosi 325 zł.

Uczestnicy konferencji organizują nocleg we własnym zakresie. Mając na uwadze satysfakcję i wygodę uczestników konferencji, Zespół Koźmińskiego wynegocjował niższe ceny w wybranych hotelach w Warszawie. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie do 30.06.2022 r.

Numer konta ASPE zostanie podany w terminie do 30.06.2022 r.

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.