• Referat: 15 minut prezentacji (+ 5 minut dyskusji)

Czas przeznaczony na wystąpienie w trakcie sesji tematycznych obejmuje 15 minut (5 minut po prezentacji zarezerwowane jest na pytania i dyskusję). Na miejscu dostępne będą komputery z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie prezentacji (system Windows). Prosimy o przynoszenie prezentacji zapisanych na nośniku danych (pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

  • Krótkie wystąpienie (tzw. pięciominutówka): 5 minut prezentacji (dyskusja ogólna na koniec sesji)

Celem „krótkich wystąpień” (tzw. pięciominutówek) jest przedstawienie w sposób zwięzły i skondensowany aktualnie podejmowanych problemów badawczych, wyzwań stojących przed naukowcami oraz stymulowanie dyskusji w obszarze psychologii ekonomicznej. Do wyboru tej formy zapraszamy w szczególności w przypadku prezentacji:

  • pomysłów na badania lub granty,
  • intrygujących hipotez,
  • wstępnych wyników badań,
  • zaskakujących (nieoczekiwanych) wyników badań,
  • replikacji znaczących badań,
  • nowych metod pomiarowych,
  • nowych metod analizy danych,
  • nowych idei i trendów.