Komitet naukowy:

Dr Sabina Kołodziej (przewodnicząca)

Dr Katarzyna Idzikowska

Dr Marcin Malawski

Dr Przemysław Sawicki

Dr Katarzyna Sekścińska

Dr Agata Trzcińska

Patronat naukowy konferencji: prof. Tadeusz Tyszka

Komitet organizacyjny:

Dr Łukasz Markiewicz (przewodniczący)

Dr Sabina Kołodziej

Dr Katarzyna Idzikowska