Komitet Organizacyjny

dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)
dr Maria Sidoruk (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)

Komitet Naukowy

dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)
dr Magdalena Gąsiorowska  (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)
dr Robert Mackiewicz  (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie)
dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu)
dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)