1) ZGŁASZANIE PROPOZYCJI WYSTĄPIEŃ (ZAMKNIĘTO)

Zgłaszanie wystąpień przez portal „Microsoft Conference Management Toolkit”:
1) Utworzenie konta w portalu CMT, korzystając z adresu jednostki naukowej (np. @….edu.pl ) i wpisując w polu „Organization” polską nazwę np. Akademia Leona Koźmińskiego zamiast jej anglojęzycznego odpowiednika.
2) Utworzenie zgłoszenia zgodnie z formularzem (limit dla abstraktu wystąpienia to 4000 znaków)

UWAGA!

– Pomimo faktu, iż formularz zgłoszenia jest w języku angielskim, prosimy o wypełnienie go w języku polskim (w szczególności: tytuł wystąpienia, abstrakt, afiliacja autora – wszystko w j. polskim).

– Wszelkie powiadomienia z systemu przychodzą z adresu Microsoft CMT <email@msr-cmt.org>.

– W przypadku kilku zgłoszeń spójnych tematycznie, będących częścią większego projektu badawczego, prosimy o po dokonaniu zgłoszeń w systemie o kontakt e-mailowy z organizatorami. W miarę możliwości organizacyjnych postaramy się umieścić wystąpienia w ramach jednej sesji.

 

2) ZGŁOSZENIUE UDZIAŁU W KONFERENCJI: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU