Contact
:aspe2017.wroclaw@swps.edu.pl

Scientific Committee:
Dr Jakub Traczyk (Chairman)
Dr HAB. Agata Gąsiorowska, Prof. SWPS University
Dr HAB. Michael Krawczyk
Dr Agata Sobków
Dr. Anna Hełka
Dr. Łukasz Markiewicz
Dr. Elżbieta Kubińska

Organisational Committee:
Dr Agata Sobków (Chairwoman)
Dr Jakub Traczyk
Mgr Anna Połeć

Mgr Kamil Fuławka