Środa 
miejsce: Hotel Żubrówka w Białowieży
od 18:00 Otwarcie konferencji i grill
 
Czwartek 
Miejsce: Hotel Żubrówka w Białowieży
Sala 1  Sala 2
08:00-09:00 REJESTRACJA
09:00-09:20 Otwarcie konferencji
09:20-11:00  Sesja 1  Sesja 2
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-12:10 Pięciominutówki (cz.1)  Pięciominutówki (cz.2)
12:10-12:30 Przerwa kawowa
12:30-14:00  Wykład plenarny dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS

„Psychologiczne mechanizmy dokonywania wyboru z perspektywy badań nad dyskontowaniem”

14:00-15:00 Lunch
15:00-18:00 Sesja Sesja
18:15-19:00 Walne zgromadzenie ASPE
20:00-22:00 Uroczysta kolacja Ogłoszenie wyników  konkursu „Szare Komórki 2020”
Piątek 
Miejsce: Hotel Żubrówka w Białowieży
 Sala 1  Sala 2
09:00-10:40  Sesja 3  Sesja 4
10:40-11:00  Przerwa kawowa
11:00-12:00  Pięciominutówki (cz.3)
12:00-12:20  Przerwa kawowa
12:20-14:00  Sesja 5  Sesja 6
14:00-15:00  Lunch
16:00-19.15 Warsztaty dla zainteresowanych