Gdyby nie pandemia, za kilka dni spotykalibyśmy się w Białowieży. Niestety, w związku z sytuacją epidemiczną, termin konferencji został przesunięty. W porozumieniu z organizatorem (prof. Alicją Grochowską) ustalimy nowy termin konferencji, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy (najprawdopodobniej XIV konferencja „Psychologia Ekonomiczna” w Białowieży zostanie przeniesiona na rok 2021).

Przypominamy, że zgodnie z § 9 Statutu ASPE Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnego opłacania składek. Dotychczas składki te opłacane były wraz z opłatą konferencyjną. Ponieważ tegoroczna składka nie może zostać włączona do opłaty konferencyjnej, winna być opłacona samodzielnie przez członków stowarzyszenia. W związku z tym faktem, Zarząd ASPE podjął decyzję o obniżeniu wysokości składki za rok 2020 do symbolicznej kwoty 15 zł dla wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Prosimy o opłacenie składki członkowskiej w terminie do 20 maja 2020 r, poprzez dokonanie przelewu na konto Stowarzyszenia prowadzone w mBank: 23114020040000390274881018 z tytułem: składka członkowska 2020, odbiorca: Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa.

W przypadku nieopłacenia składki w terminie – członkostwo w ASPE ustanie (§ 10 Statutu ASPE).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.