Odwołanie tegorocznej konferencji oznacza brak możliwości odbycia Walnego Zebrania Członków w zwyczajowym terminie, tj. podczas konferencji „Psychologia Ekonomiczna”. Ponieważ prawo o stowarzyszeniach nakłada na nas obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków (nawet w czasach zarazy), Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 28 maja 2020 (czwartek), godz. 16.00. W związku z obowiązującym zakazem zgromadzeń, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komunikator ZOOM). W przypadku braku kworum na spotkaniu numer jeden, spotkanie numer dwa odbędzie się 28 maja 2020 o godz. 18.00. O szczegółach poinformujemy w kolejnej wiadomości wyłącznie aktualnych członków stowarzyszenia (przesyłając ZOOM Meeting ID i hasło do spotkania).

Planowany porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków:

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej oraz Zarządu w roku 2019.
 2. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu finansowym Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2019.
 3. Głosowanie nad uchwałami o:
  1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019
  2. przeznaczeniu zysku za rok 2019 na zwiększenie przychodów roku 2020
  3. udzieleniu absolutorium Zarządowi Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2019
 4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Informacja o wynikach tegorocznej edycji konkursu „Szare Komórki”.
 6. Dodatkowe wnioski i pytania członków Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.
 7. Zamknięcie zebrania.

W związku z upływem kadencji obecnego Zarządu ASPE prosimy o zgłaszanie (na adres: kontakt@aspe.edu.pl) kandydatów do nowego Zarządu na lata 2020-2023. Przypominamy, że zgłaszany kandydat powinien być aktualnym członkiem ASPE oraz wyrazić zgodę na kandydowanie (w formie emaila przesłanego na adres: kontakt@aspe.edu.pl).

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 20 maja 2020 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.