Z uwagi na przesunięcie konferencji na wrzesień jesteśmy zobligowani do zwołania Walnego Zebrania Członków jeszcze w czerwcu w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ASPE. Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 8 czerwca 2021 (wtorek), godz. 16.00.

Planowany porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej oraz Zarządu w roku 2020.
2. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu finansowym Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2020.
3. Głosowanie nad uchwałami o:
a. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020
b. udzieleniu absolutorium Zarządowi Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2020
4. Dodatkowe wnioski i pytania Członków Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.
5. Zamknięcie zebrania.

Podobnie jak poprzednio, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komunikator ZOOM). W przypadku braku kworum na spotkaniu numer jeden, spotkanie numer dwa odbędzie się 8 czerwca 2021 (wtorek), godz. 16.30.
Poniższa procedura ta została opracowana, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do spotkania (tzw. zoombombing) oraz aby umożliwić głosowanie online (z potwierdzeniem tożsamości). Prosimy o zapoznanie się z instrukcją:

Etap 1: Zarejestruj się – z wyprzedzeniem – na spotkanie (do poniedziałku, 7 czerwca 2021 włącznie)

Aby zarejestrować się na spotkanie kliknij link i uzupełnij formularz: https://zoom.us/meeting/register/tJ0odu-qrD4vHdfK1pLHjb9-7FckWvtwyY2X

UWAGA: Podczas rejestracji podaj adres email, na który otrzymujesz newslettery ASPE. Sprawdź pocztę: otrzymasz EMAIL z INDYWIDUALNYM LINKIEM do spotkania i hasłem. Zachowaj ten email do czasu rozpoczęcia spotkania. Ten link jest niezbędny, aby dołączyć do spotkania.

Etap 2: Dołączenie do spotkania (8 czerwca 2021 (wtorek), godz. 16.00)

Zalecamy łączenie z aplikacji, nie z przeglądarki. Dlatego zainstaluj aplikację ZOOM właściwą dla Twojego systemu operacyjnego.
Aby dołączyć do spotkania skorzystaj z linka i hasła uzyskanego w procesie rejestracji (zostanie przekazane w emailu o temacie: „[ASPE Walne Zebranie Członków] Potwierdzenie rejestracji” wysłanym z adresu no-reply@zoom.us w imieniu kontakt@aspe.edu.pl ).

Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.