Instytut Psychologii KUL

oraz
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
mają zaszczyt zaprosić na 
VI Konferencję „Psychologia ekonomiczna”,

która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2012

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, C-1031

W ramach konferencji zaplanowane zostały wstępnie pięć sesji:

  •          Psychologia pieniądza
  •          Finanse behawioralne
  •          Ekonomia eksperymentalna
  •          Zachowania konsumenckie
  •          Moralne aspekty zachowań ekonomicznych.

W zależności od tematów zgłoszonych referatów sesje mogą ulec zmianom.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie streszczeń wystąpień i wypełniony formularz  zgłoszeniowy na adres e-mail: oleg.gorbaniuk@gmail.com  do dnia 1 kwietnia 2012 roku. (Formularz zgłoszeniowy do pobrania)

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (obejmuje koszt posiłków i materiały konferencyjne).

Nr konta: 04 1240 5497 1111 0000 5004 9437 (Bank Pekao SA, Oddział Lublin).

Adres właściciela konta: Towarzystwo Naukowe KUL, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin. Jako tytuł przelewu trzeba wpisać swoje nazwisko, imię i hasło: „Psychologia ekonomiczna”.

Udział dla członków ASPE, którzy opłacili opłatę członkowską w roku 2012 jest bezpłatny.

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Tyszka,

Prof. SWPS, dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz,

Prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose,

Prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka,

dr Elżbieta Kubińska,

dr Oleg Gorbaniuk,

dr Paweł Fortuna


Organizatorami lokalnymi konferencji są Oleg Gorbaniuk i Paweł Fortuna.

 

Zapytania proszę kierować na:

e-mail: oleg.gorbaniuk@gmail.com

tel. kom.: 691 666 020

adres pocztowy: Oleg Gorbaniuk, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Serdecznie zapraszamy