Podstawowe informacje

Instytut Psychologii KUL, Towarzystwo Naukowe KUL,
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 

11-12 maja 2012 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, C-1031

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Harmonogram konferencji

 

Piątek, 11 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

 

8:15 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji

9:30 – 10:45 Sesja I: Psychologia pieniądza I

10:45 – 11.00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:15 Sesja II: Psychologia pieniądza II

12:15 – 12.30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Sesja III: Moralne aspekty zachowań ekonomicznych

13:45 – 14:45 Obiad

14:45 – 15:45 Sesja IV: Zachowania konsumenckie I

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa (opcjonalna)

16:00 – 17:00 Sesja V: Zachowania konsumenckie II

17:00 – 17:30 Sesja plakatowa przy kawie

17:30 – 18:00 Spotkanie ASPE

19:00 Uroczysta kolacja na Starym Mieście w Lublinie (Restauracja Grodzka 15)

 

Sobota, 12 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

 

9:00 – 10:45 Sesja VI: Odpowiedzialność społeczna w skali makro i mikro

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:15 Sesja VII: Decyzje

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Sesja VIII: Percepcja ryzyka

13:45 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program konferencji

Piątek, 11 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

 

8:15 – 9:00 Rejestracja

 

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji

 

9:30 – 10:45 Sesja I: Psychologia pieniądza I

Prowadzenie: dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG

 

Wpływ aktywacji idei pieniądza i postaw wobec pieniędzy na zachowanie w grze dyktator 

dr Anna Maria Hełka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

 

Chciwość jest dobra? Aktywacja idei pieniędzy a prezenty 

dr Agata Gąsiorowska (Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

 

Oszczędzanie i lęk przed śmiercią: Czy egzystencjalny niepokój chroni nas przed wydawaniem pieniędzy?

prof. Tomasz Zaleśkie