Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:aspe2014.wroclaw@swps.edu.pl

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Agata Gąsiorowska

dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, prof. SWPS

dr Jakub Traczyk

mgr Agata Sobków

 

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, prof. SWPS (SWPS Wrocław)

dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr Agata Gąsiorowska (SWPS Wrocław)

dr Anna Macko (Akademia im. Leona Koźmińskiego)

dr Jakub Traczyk (SWPS Wrocław)