Zgłaszanie propozycji wystąpień (ZAKOŃCZONO)  11.01.2019 do 11.03.2019
Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji (ZAKOŃCZONO)  31.03.2019
Rejestracja na konferencję i wpłata niższej opłaty konferencyjnej (ZAKOŃCZONO)  01.04.2019 do 20.04.2019
Rejestracja na konferencję i wpłata standardowej opłaty konferencyjnej (ZAMKNIĘTAkliknij link)  21.04.2019 do 08.05.2019
Zgłaszanie wystąpień jest już ZAMKNIĘTE. Rejestracja jest już ZAMKNIĘTA: link do formularza rejestracji
Zgłaszanie wstąpień przez portal „Microsoft Conference Management Toolkit”.
Wymagane kroki:
1) Utworzenie konta w portalu CMT korzystając z adresu jednostki naukowej: (np. @….edu.pl ) i wpisując w polu „Organization” polską nazwę np. Akademia Leona Koźmińskiego zamiast jej anglojęzycznego odpowiednika).
2) Utworzenie zgłoszenia zgodnie z formularzem (limit dla abstraktu wystąpienia to 4000 znaków)

Podczas konferencji planowane są dwie formy wystąpień:

  • Referat: 15 minut prezentacji (+ 5 minut dyskusji)
  • Krótkie wystąpienie (Pięciominutówka): 5 minut prezentacji (dyskusja ogólna na koniec sesji)
Uwagi:
– Pomimo faktu, iż formularz zgłoszenia jest w języku angielskim, prosimy o wypełnienie go w języku polskim (w szczególności: tytuł wystąpienia, abstrakt, afiliacja autora – wszystko w j. polskim)
– Wszelkie powiadomienia z systemu przychodzą z adresu Microsoft CMT <email@msr-cmt.org>.
– W przypadku kilku zgłoszeń spójnych tematycznie, będących częścią większego projektu badawczego, prosimy o po dokonaniu zgłoszeń w systemie o kontakt mailowy z organizatorami. W miarę możliwości organizacyjnych postaramy się umieścić wystąpienia w ramach jednej sesji.
– Celem „krótkich wystąpień” (Pięciominutówek) jest przedstawienie w sposób zwięzły i skondensowany aktualnie podejmowanych problemów badawczych, wyzwań stojących przed naukowcami oraz stymulowanie dyskusji w obszarze psychologii ekonomicznej. Do wyboru tej formy zapraszamy w szczególności w przypadku prezentacji:
  • pomysłów na badania lub granty
  • intrygujących hipotez
  • wstępnych wyników badań
  • zaskakujących (nieoczekiwanych) wyników badań
  • replikacji znaczących badań
  • nowych metod pomiarowych
  • nowych metod analizy danych
  • nowych idei i trendów
https://www.facebook.com/events/839069939767481/