Zgłaszanie propozycji wystąpień (ZAKOŃCZONO)  11.01.2019 do 11.03.2019
Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji (ZAKOŃCZONO)  31.03.2019
Rejestracja na konferencję i wpłata niższej opłaty konferencyjnej (ZAKOŃCZONO)  01.04.2019 do 20.04.2019
Rejestracja na konferencję i wpłata standardowej opłaty konferencyjnej (ZAMKNIĘTAnieaktywny link)  21.04.2019 do 08.05.2019

Rejestracja jest już ZAMKNIĘTA: link do formularza rejestracji – NIEAKTYWNY

Potwierdzenie rejestracji wysyłane są przez Google Forms z adresu <forms-receipts-noreply@google.com>

Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2019 wynosi (w przypadku udziału w kolacji powitalnej należy doliczyć dodatkową opłatę 70 zł):

  • 550 zł przy płatności do 20 kwietnia 2019 r.
  • 600 zł przy płatności między 21 kwietnia a 8 maja 2019 r.

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów i studentów wynosi (w przypadku udziału w kolacji powitalnej do opłaty należy doliczyć 70 zł):

  • 450 zł przy płatności do 20 kwietnia 2019 r.
  • 500 zł przy płatności między 21 kwietnia a 8 maja 2019 r.

Opłata zawiera:

  1. Materiały konferencyjne
  2. Przerwy kawowe (9-10.05) oraz lunche (9-10.05)
  3. Udział w uroczystej kolacji w dniu 9.05.2019 r. 
  4. składkę członkowską ASPE za 2019 (Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2019 roku.)

Opłata nie zawiera:

  1. Udziału w kolacji powitalnej (8.05.2019 r. – dla osób chętnych – 70 zł, opłatę za udział w kolacji prosimy wnosić przelewem łącznie z opłatą konferencyjną.  Jeśli to konieczne, prześlemy osobnego emaila z prośbą o wpłatę pełnej kwoty za udział w konferencji, bez rozbijania tej kwoty na części składowe)
  2. Noclegów 
Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
mBank 23 1140 2004 0000 3902 7488 1018

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2019”.

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną. Dla osób, które opłacą udział w kolacji powitalnej, kwota za udział w konferencji zostanie odpowiednio powiększona na fakturze, bez wyszczególnienia kolacji na osobnej pozycji.