CONFERENCES

We organise annual conferences under the name of “Economic Psychology”.

GRAY MATTER

We reward the best research works of young researchers in „Gray Matter” competition.

WORKSHOPS AND SUMMERS COURSES

We co-organise workshops and summer courses popularising the application of psychology in the field of economics.

KONFERENCJE

Organizujemy coroczne konferencje poświęcone psychologii ekonomicznej.

SZARE KOMÓRKI

Nagradzamy najlepsze prace młodych badaczy w konkursie „Szare komórki”.