We co-organise workshops and summer courses popularising the application of psychology in the field of economics.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *