Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w konkursie Szare Komórki 2022. Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych (np. ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne). Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze zrealizowane indywidualnie lub zespołowo (max. 4 osoby) w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń. Prace mogą przygotowywać studenci studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski. Jak co roku, prace konkursowe oceniane będą przez członków Kapituły Konkursu. W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody:

  1. Nagroda główna dla autorów zwycięskiej pracy – 1500 zł
  2. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 2-gie miejsce: 1000 zł
  3. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 3-cie miejsce: 500 zł

Laureaci konkursu otrzymają ponadto zaproszenie na XV Konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, na którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Zwycięska praca będzie mogła zostać opublikowana w czasopiśmie Marketing i Rynek (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie i uwzględnieniu uwag recenzentów).

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adreskontakt@aspe.edu.pl do 15 czerwca 2022r (włącznie).

Regulamin konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2022”

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą studencką pracę badawczą „SZARE KOMÓRKI 2022”

Zachęcamy do popularyzacji naszego konkursu, a także przekazanie informacji do kół naukowych oraz zainteresowanych studentów.