Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2017 wynosi (w przypadku udziału w kolacji grillowej do opłaty należy doliczyć 60 zł):

 • 500 zł przy płatności do 13 kwietnia 2017 r.
 • 550 zł przy płatności między 14 kwietnia a 5 maja 2017 r.

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów i studentów wynosi (w przypadku udziału w kolacji grillowej do opłaty należy doliczyć 60 zł):

 • 275 zł przy płatności do 13 kwietnia 2017 r.
 • 325 zł przy płatności między 14 kwietnia a 5 maja 2017 r.

Opłata zawiera:

 1. Materiały konferencyjne
 2. Przerwy kawowe (12-13.05) oraz lunch (12.05.2017 r.)
 3. Udział w uroczystej kolacji w dniu 12.05.2017 r. 

Opłata nie zawiera:

 1. Udziału w kolacji chacie grillowej (11.05.2017 r. – dla osób chętnych – 60 zł, opłatę za udział w kolacji grillowej prosimy wnosić przelewem łącznie z opłatą konferencyjną)
 2. Noclegów 

Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2017 roku.

Dla osób, które zapłaciły składkę członkowską ASPE za rok 2017, opłata konferencyjna wynosi:

 • 350 zł (200 zł dla doktorantów i studentów) przy płatności do 13 kwietnia 2017 r.
 • 400 zł (250 zł dla doktorantów i studentów) przy płatności między 14 kwietnia a 5 maja 2017 r.
Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
mBank 23 1140 2004 0000 3902 7488 1018

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2017”.

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.