Szczegółowy program konferencji wraz ze streszczeniami
 
 
Skrócony program konferencji
 
Czwartek 11.05.2017
 
13:00-16:00 Wydarzenie dla studentów, doktorantów i badaczy młodych duchem (w programie naukowe gry i zabawy integracyjne) Restauracja „Piekiełko” na Piekielnej Górze
http://www.piekielko.com.pl/
od 18:00 Otwarcie konferencji i kolacja grillowa Chata grillowa znajdująca się na terenie hotelu
 
Piątek 12.05.2017
 
Sala „FORUM”  Sala „GREMIUM”
08:30-09:30  Sesja 1A: Prawdopodobieństwo  Sesja 1B: Gry ekonomiczne
09:30- 10:00  Przerwa kawowa
10:00-11:20  Sesja 2A: Decyzje 1  Sesja 2B: Zachowania konsumenckie
11:20-11:35  Przerwa kawowa
11:35-12:45  Sesja 3: Pięciominutówki
12:45-13:45  Przerwa obiadowa
13:45-14:45 Wykład plenarny I:  „Niektórzy nie oszczędzają, bo to za dużo kosztuje: Modelowanie postaw i kosztu behawioralnego jako determinant zachowań.” (dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS)
14:45-15:00  Przerwa kawowa
15:00-16:00  Sesja 4A: Moralność  Sesja 4B: Giełda
16:00-16:05  Przerwa
16:05-17:05  Sesja 5A: Finanse  Sesja 5B: Inklinacje poznawcze
17:05-17:30  Walne zgromadzenie ASPE
od 19:00  Uroczysta kolacja i ogłoszenie wyników  konkursu „Szare komórki” (w Hotelu)
Sobota 13.05.2017
 
Sala „FORUM”
09:40-11:00  Sesja 6: Decyzje 2
11:00-11:15  Przerwa kawowa
11:15-12:15  Sesja 7: Procesy poznawcze
12:15  Zakończenie konferencji

Program_ASPE_2017.pdf

Szczegółowy program konferencji ASPE 2017.pdf