Podstawowe informacje

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej 
oraz
Akademia Leona Koźmińskiego
zapraszają na
XII konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, 
która odbędzie się 16-18 maja 2018 roku
w Konstancinie-Jeziornie, w pobliżu Warszawy
Tematyka konferencji obejmie następujące obszary:
  • Psychologia zachowań ekonomicznych
  • Podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka
  • Ekonomia eksperymentalna
  • Finanse behawioralne
  • Etyka behawioralna, prawo behawioralne
  • Psychologia pieniędzy
  • Zachowania konsumenckie
  • Socjalizacja ekonomiczna
Podczas konferencji wykład plenarny wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Sędek
i zostaną wyłonieni laureaci Konkursu Szare Komórki 2018
Więcej informacji pod adresem: aspe@kozminski.edu.pl
https://www.facebook.com/events/134852530556455/