Zgłaszanie propozycji wystąpień (ZAKOŃCZONO)  6.12.2017 do 5.03.2018
Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji (ROZESŁANO)  30.03.2018
Rejestracja na konferencję i wpłata niższej opłaty konferencyjnej (ZAKOŃCZONO)  28.03.2018 do 23.04.2018
Rejestracja na konferencję i wpłata standardowej opłaty konferencyjnej (ZAKOŃCZONO)  24.04.2018 do 15.05.2018
Potwierdzenie rejestracji wysyłane są przez Google Forms z adresu <forms-receipts-noreply@google.com>

Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2018 wynosi (w przypadku udziału w kolacji grillowej do opłaty należy doliczyć 80 zł):

 • 670 zł przy płatności do 23 kwietnia 2018 r.
 • 720 zł przy płatności między 24 kwietnia a 16 maja 2018 r.

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów i studentów wynosi (w przypadku udziału w kolacji grillowej do opłaty należy doliczyć 80 zł):

 • 520 zł przy płatności do 23 kwietnia 2018 r.
 • 570 zł przy płatności między 24 kwietnia a 16 maja 2018 r.

Opłata zawiera:

 1. Materiały konferencyjne
 2. Przerwy kawowe (17-18.05) oraz lunch (17.05.2018 r.)
 3. Udział w uroczystej kolacji w dniu 17.05.2018 r. 
 4. składkę członkowską ASPE za 2018 (Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2018 roku.)

Opłata nie zawiera:

 1. Udziału w kolacji grillowej (16.05.2018 r. – dla osób chętnych – 80 zł, opłatę za udział w kolacji grillowej prosimy wnosić przelewem łącznie z opłatą konferencyjną.  Jeśli to konieczne, prześlemy osobnego emaila z prośbą o wpłatę pełnej kwoty za udział w konferencji, bez rozbijania tej kwoty na części składowe)
 2. Noclegów 
Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
mBank 23 1140 2004 0000 3902 7488 1018

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2018”.

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną. Dla osób, które opłacą udział w kolacji gilowej, kwota za udział w konferencji zostanie odpowiednio powiększona na fakturze, bez wyszczególnienia kolacji na osobnej pozycji.
Dla osób, które zapłaciły składkę członkowską ASPE za rok 2018, opłata konferencyjna wynosi:

 • 520 zł (445 zł dla doktorantów i studentów) przy płatności do 23 kwietnia 2018 r.
 • 570 zł (495 zł dla doktorantów i studentów) przy płatności między 24 kwietnia a 16 maja 2018 r.