Ramowy program konferencji
 
Środa 16.05.2018
od 18:00 Otwarcie konferencji i kolacja grillowa wydarzenie nieformalne w plenerze  w ramach dodatkowej opłaty wnoszonej wraz z opłatą konferencyjną
– strój casual
– w razie deszczu dostępne zadaszenie
 
Czwartek 17.05.2018
 
Sala „Szklana”  Sala „Tężnia”
08:00-09:00 REJESTRACJA
09:00-10:20  Sesja 1A: MORALNOŚĆ  Sesja 1B: PROCESY POZNAWCZE 1
10:20-10:40  Przerwa kawowa
10:40-12:00  Sesja 2A: PROCESY POZNAWCZE 2  Sesja 2B: EKONOMIA BEHAWIORALNA
12:00-12:20  Przerwa kawowa
12:20-13:00  Sesja 3: Pięciominutówki (cz.1)
13:00-14:00  Lunch
14:00-15:00 Wykład plenarny:  prof. dr hab. GRZEGORZ SĘDEK: „Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów”
15:00-15:20  Przerwa kawowa
15:20-16:40  Sesja 4A: FINANSE BEHAWIORALNE  Sesja 4B: MATERIALIZM
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:00  Sesja 5A: PSYCHOLOGIA PIENIĄDZA  Sesja 5B: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
18:00-18:15  Przerwa kawowa
18:15-19:00  Walne zgromadzenie ASPE
20:00-23:00 Uroczysta kolacja w Park Cafe Konstancin w Parku Zdrojowym (ul. Sienkiewicza 3) ogłoszenie wyników  konkursu
„Szare Komórki 2018”
Piątek 18.05.2018
 Sala „Szklana”  Sala „Tężnia”
09:40-10:40  Sesja 6A: RÓŻNICE INDYWIDUALNE  Sesja 6B: ZACHOWANIA KONSUMENCKIE
10:40-11:00  Przerwa kawowa
11:00-11:45  Sesja 7: Pięciominutówki (cz.2)
11:45-12:00  Przerwa kawowa
12:00-13:20  Sesja 8A: SOCJALIZACJA EKONOMICZNA  Sesja 8B: DECYZJE
13:20-14:30  Lunch i ogłoszenie wyników  konkursu „ARIADNA IMPRESIV 2018”
14:30-16.00 Warsztaty dla studentów, doktorantów i zainteresowanych badaczy: „Aktywność elektrodermalna w badaniach nad podejmowaniem decyzji” Lista osób zapisanych
(prowadzenie Neuro Device Group S.A.)

ASPE 2018 program pełny.pdf

agenda ASPE 2018.pdf