Komitet naukowy:

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK – przewodnicząca (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego)

prof. dr hab. Andrzej Falkowski (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab. Piotr Zielonka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Michał Białek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Sebastian Majewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Mariusz Kicia, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Agata Sobków (Uniwersytet SWPS)

dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Anna Macko (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Robert Mackiewicz (Uniwersytet SWPS)

dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk– przewodnicząca  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Maciej Cycoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Magdalena Iwanowska (Uniwersytet Gdański)

mgr Michał Włodarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)