TERMINY

Zgłaszanie propozycji wystąpień: termin wydłużony – do 5.04.2024!

Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji: do 12.04.2024

Rejestracja na konferencję i wpłata opłaty konferencyjnej: do 26.04.2024

OPŁATY

Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2024 wynosi 700 zł.

Opłata za udział w konferencji dla studentów i doktorantów wynosi 600 zł.

Opłata zawiera:

  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe,
  • lunch,
  • udział w uroczystej kolacji,
  • składkę członkowską ASPE za 2024. Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2024 roku.

Opłaty należy wnieść na konto ASPE do 26.04.24 r.:

BNP PARIBAS 61160014621748727510000001

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.

Uczestnicy konferencji organizują nocleg we własnym zakresie.