Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:  

aspe2016.katowice@swps.edu.pl

Komitet naukowy:
Przewodniczący: dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS Wrocław)
dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr hab., prof. UG Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet Gdański)
dr Anna Hełka (Uniwersytet SWPS Katowice)
dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr Anna Hełka
dr Małgorzata Wójcik
dr hab., prof. USWPS Katarzyna Popiołek
dr Igor Pietkiewicz
Anna Gruca