W celu zarejestrowania swojego udziału w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Formularz rejestracyjny

Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2016 wynosi

– 300 zł przy płatności do 30 kwietnia 2016r.
– 350 zł przy płatności po 1 maja 2016r.

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów i studentów wynosi
– 225 zł przy płatności do 30 kwietnia 2016r.
– 275 zł przy płatności po 1 maja 2016r.

Opłata ta zawiera, m.in.:
1. Materiały konferencyjne
2. Przerwy kawowe i wyżywienie podczas konferencji
3. Udział w uroczystej kolacji w dniu 12.05.2016r.

Uczestnicy którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2016 roku.

Jeśli uczestnik zapłacił już składkę na ASPE za rok 2016, opłata konferencyjna wynosi:

– 150 zł przy płatności do 30 kwietnia 2016r.
– 200 zł przy płatności po 1 maja 2016r.

Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:

 

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej

ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

mBank 23 1140 2004 0000 3902 7488 1018

 

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2016”.

Rachunek będzie gotowy do odbioru podczas konferencji.