Program konferencji ze streszczeniami wystąpień (do pobrania)

CZWARTEK, 12 maja 2016r.
9.00-9.30 Rejestracja
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-11.25 Sesja I. Zachowania konsumenckie

 1. Zarządzanie stroną popytową z wykorzystaniem „Grywalizacji” (B. Gołębiowska)
 2. Osobiste doświadczenia katastrofy a skłonność do nabywania ubezpieczenia (A. Połeć, J. Traczyk, A. Sobków, T. Tyszka)
 3. Jak polscy prywatni inwestorzy oceniają trendy giełdowe? (A. Lewandowska)
11.25-11.55 Przerwa kawowa
11.55-13.00 Wykład plenarny I 

dr hab. Michał Wierzchoń: Racjonalność decyzji i zachowań konsumentów w świetle współczesnych teorii poznawczych. Nieświadome przetwarzanie informacji w badaniach podstawowych i stosowanych

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.50 Sesje równoległe

Sesja IIA. Decyzje 1

 1. Racjonalność decyzji i strategie wyboru a Dualizm Poznania (P.Śleboda, J. Sokołowska-Pohorille)
 2. Are people interested in probabilities of natural disasters? (J. Mihailowa, T. Tyszka, K. Pfeifer)
 3. Probabilistyczne podstawy iluzji kontroli (E. Kubińska, M. Czupryna, Ł. Markiewicz)
 4. Zdolności poznawcze i analityczny styl myślenia a nadmierna pewność siebie (A. Domurat, M. Białek)
 5. Rola zdolności numerycznych, potrzeby poznania oraz inteligencji w podejmowaniu łatwych i trudnych decyzji (J. Traczyk, K.Fuławka, J. Kuś, A.Sobków)

 

Sesja IIB. Psychologia reklamy i marki

 1. Czy widzowie reklam zapamiętują to, co ich irytuje? (G. Banerski, M. Matyja, K. Przybyszewski)
 2. Kontrola poznawcza w percepcji spójności pojęciowej reklam prasowych. Powstawanie iluzorycznych zależności (M. Gąsiorowska, A. Grochowska)
 3. Zniekształcenia pamięciowe w kontekście spójności reklamy. Efekty dla rozpoznawania i swobodnego przypominania (A. Grochowska, A. Falkowski, J. Olszewska)
 4. Spójność, czy niespójność – co lepiej wpływa na stosunek afektywny do marki? (A. Popławska, A. Opoka)
 5. Ramy interpretacyjne i kontrastowy model podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki gospodarczej i politycznej (A. Falkowski, M. Jabłońska, M. Sidoruk-Błach)

 

15.50-16.20 Przerwa
16.20-17.30 Sesje równoległe 

Sesja IIIA. Decyzje 2

 1. Women’s perceived intelligence and physical attractiveness as economic bads in men’s mating choices (A. Karbowski, D. Deja, M. Zawisza)
 2. Poziom reprezentacji poznawczej a skłonność do oszukiwania w zależności od beneficjentów popełnianego oszustwa (A. Macko, M Malawski, M. Niesiobędzka)
 3. Niepewność konsekwencji pomaga rozwiązać dylematy moralne (M. Białek, T. Tyszka)

Sesja IIIB. Finanse osobiste 1

 1. Wybory zgodne z ujemną stopą dyskontową wynikające z Behawioralnej Hipotezy Cyklu Życia (M. Palenik)
 2. Abstrakcyjne przetwarzanie informacji ułatwia odraczanie gratyfikacji finansowej (J. Rudzińska-Wojciechowska)
 3. Wpływ aktywizacji myślenia o samokontroli na wybory ekonomiczne dzieci w wieku 9-12 lat (A. Trzcińska, K. Sekścińska, D. Maison)
19.30 Uroczysta kolacja (restauracja Cadenza, Plac Wojciecha Kilara 1 w Katowicach)
PIĄTEK, 13 maja 2016r.
9.00-10.00 Rejestracja
10.00-11.50 Sesje równoległe

Sesja IVA. Ryzyko

 1. Ocena afektywna a relacja między spostrzeganym ryzykiem i zyskiem (A. Żyłowska)
 2. Zdolności numeryczne jako moderator wpływu afektu incydentalnego na skłonność do podejmowania ryzyka (K. Fuławka, J. Traczyk, T. Zaleśkiewicz)
 3. Promocyjne i prewencyjne nastawienie samoregulacyjne a oszczędnościowe, inwestycyjne i ryzykowne wybory finansowe (K. Sekścińska, D. Maison, A. Trzcińska)
 4. Lepszy sort? Geny a skłonność do ryzyka i lokowanie kapitału u inwestorów giełdowych (R. Muda, M. Kicia, M. Michalak, A. Filip, P. Gawda, M. Ginszt)
 5. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana? Badanie podłużne zmian preferencji ryzyka w czasie (Ł. Markiewicz)

Sesja IVB. Psychologia ekonomiczna a czynniki społeczne

 1. Syndrom wtórnego wypalenia zawodowego jako skutek relacji interpersonalnych w pracy (E. Lisowska)
 2. Dyskryminacja ze względu na płeć w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Wyniki badań wyborów uczestników teleturnieju (N. Starzykowska, M. Krawczyk)
 3. Wpływ obciążenia poznawczego na okazywanie zaufania (K. Samson)
 4. Wpływ aktywizacji idei pieniądza na zaufanie społeczne (A. Kuźmińska, A. Gąsiorowska, K. Vohs)
 5. Związki materializmu i duchowości rodziców i nastolatków w kontekście jakości związku rodziców (A. Zawadzka, M. Niesiobędzka)
11.50-12.20 Przerwa kawowa
12.20-13.50 Sesja V. Finanse osobiste 2

 1. Powiedz mi to, co chcę usłyszeć: Efekt konfirmacyjny w przypisywaniu autorytetu epistemicznego doradcom finansowym (A. Gąsiorowska, T. Zaleskiewicz)
 2. Doradca finansowy: sprzedawca czy ekspert? Rekomendacje inwestycyjne a satysfakcja klienta i postrzeganie autorytetu doradcy (M. Kicia, K. Stasiuk, R. Muda, B. Danieluk)
 3. Normy społeczne w procesie zaciągania i spłacania zobowiązań finansowych (A. Hełka, M. Wójcik)
 4. Dłużnik dłużnikowi nierówny – o czynnikach psychologicznych różnicujących motywy i style zadłużania oraz strategie wychodzenia z długów (D. Maison, A Hełka)
13.50-15.00 Lunch + Sesja plakatowa

 1. Podwójna luka: wpływ zagrożenia stereotypem na rynek płacy (M. Adamus)
 2. Efekt płci na rynku nieruchomości (J. Brzezicka, R. Wiśniewski)
 3. Umysł modularny a aktywizacja idei pieniądza, rodziny i ojczyzny – rozumienie implikacji logicznej w kontekście procedury torowania poznawczego (Ł. Jach)
 4. Wpływ wizualnych elementów dezinformujących na ocenę​​ bohatera reportażu (M. Michalik)
 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw (E. Samardakiewicz, O. Gorbaniuk, A. Plewko, M. Wójcik, M. Wołowiec, K. Śliwka, D. Kowalski)
 6. Perspektywy i problemy unifikacji ekonomii behawioralnej (A. Sołek)
 7. Wykorzystanie metody eksperymentalnej w badaniu możliwości zmiany zasobu informacji uczniów liceów ogólnokształcących dotyczącej przyszłej ścieżki kształcenia oraz perspektyw na rynku pracy (E. Welter, P. Kusztelak)
15.00-15.45 Walne zgromadzenie ASPE
15.45-16.00 Przerwa
16.00-17.00 Wykład plenarny Elżbiety Bieńkowskiej Europejskiego Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
17.00 Zakończenie konferencji