Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2023 wynosi 590 zł

Opłata za udział w konferencji dla studentów i doktorantów wynosi 475 zł.

Opłata zawiera:

  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe (18-19.05.2023), 
  • powitalny drink w trakcie sesji posterowej (18.05),
  • lunch w dniu 19.05,
  • udział w uroczystej kolacji w dniu 19.05,
  • składkę członkowską ASPE za 2023. Uczestnicy, którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2023 roku.

Opłaty winny zostać wniesione na konto ASPE do 28.04:

BNP PARIBAS 61160014621748727510000001

Faktura będzie przygotowana przed konferencją oraz przesłana drogą elektroniczną.

Uczestnicy konferencji organizują nocleg we własnym zakresie.