Ramowy program konferencji

18.05 (czwartek)
  • Warsztaty
  • Otwarcie konferencji
  • Wykład plenarny  – dr hab. Tomasz Grzyb (prof. Uniwersytetu SWPS)
  • Prezentacja najlepszych prac zgłoszonych na konkurs “Potencjał czynnościowy”
  • Sesja posterowa
19.05 (piątek)
  • Sesje
  • Walne zgromadzenie ASPE
  • Uroczysta kolacja

Warsztat I: 

Tytuł: Marka własna naukowczyni i naukowca i promocja działalności naukowej w mediach społecznościowych

Osoba prowadząca: Patrycja Radek

Opis: Celem warsztatu jest pokazanie roli pracy nad wizerunkiem i marką własną w rozwoju działalności naukowej, popularyzatorskiej i komercjalizacji wyników prac badawczych. Uczestnicy i Uczestniczki wyjdą z warsztatów z naszkicowanym planem działania związanym z realizacja własnych celów rozwojowych.

Warsztat II:

Tytuł: Podstawowy narzędziownik Otwartej Nauki: Jak tworzyć i publikować replikowalne badanie

Osoba prowadząca: Kamil Izydorczak