Komitet naukowy:

dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodniczący (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Michał Białek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)

dr Paweł Niszczota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Agata Sobków (Uniwersytet SWPS)

Komitet organizacyjny:

dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS)

dr Agata Sobków (Uniwersytet SWPS)

mgr Supratik Mondal (Uniwersytet SWPS)

mgr Angelika Olszewska (Uniwersytet SWPS)

mgr Patryk Góra (Uniwersytet SWPS)