O STOWARZYSZENIU

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) jest organizacją naukową gromadzącą badaczy z takich dziedzin, jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Tyszki i związanych z nim badaczy. Prof. Tyszka został wybrany na pierwszego przewodniczącego ASPE.

Do głównych celów ASPE należą popularyzacja zastosowań psychologii w ekonomii, a w szczególności w przedsiębiorczości, reklamie, marketingu, public relations i zarządzaniu ludźmi oraz działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii ekonomicznej do gospodarki. Cele te realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych oraz promowanie i wspieranie inicjatyw naukowych z obszaru szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej.

KONFERENCJA 2022

SZARE KOMÓRKI 2022

Aktualności

Nowa edycja „Szarych Komórek”

Nowa edycja „Szarych Komórek”

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w konkursie Szare Komórki 2022. Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac ...
Odwołanie Konferencji

Odwołanie Konferencji

Przekazujemy komunikat od prof. Alicji Grochowskiej: Koleżanki i Koledzy, W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej ...
Wyniki „Szarych Komórek”

Wyniki „Szarych Komórek”

Z przyjemnością ogłaszamy laureatów edycji 2021 konkursu „Szare Komórki”. Wyniki znajdują się ...
Program konferencji dostępny

Program konferencji dostępny

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym i szczegółowym konferencji. Czeka nas pięć sesji tematycznych: Decyzje, ...
70

CZŁONKÓW

210

SUBSKRYBENTÓW

13

EDYCJI KONFERENCJI

12

NUMERÓW CZASOPISMA

CZŁONKOSTWO

Zostań członkiem stowarzyszenia.

MAILING

Otrzymuj aktualne informacje.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami.