O STOWARZYSZENIU

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) jest organizacją naukową gromadzącą badaczy z takich dziedzin, jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Tyszki i związanych z nim badaczy. Prof. Tyszka został wybrany na pierwszego przewodniczącego ASPE.

Do głównych celów ASPE należą popularyzacja zastosowań psychologii w ekonomii, a w szczególności w przedsiębiorczości, reklamie, marketingu, public relations i zarządzaniu ludźmi oraz działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii ekonomicznej do gospodarki. Cele te realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych oraz promowanie i wspieranie inicjatyw naukowych z obszaru szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej.

KONFERENCJA 2022

SZARE KOMÓRKI 2022

Aktualności

Nowe władze

Nowe władze

Z przyjemnością ogłaszamy, że 28 maja 2020 r. podczas Zgromadzenia Walnego zdecydowano o nowym składzie Zarządu ...
Walne Zebranie

Walne Zebranie

Odwołanie tegorocznej konferencji oznacza brak możliwości odbycia Walnego Zebrania Członków w zwyczajowym terminie, tj. ...
Opłata członkowska

Opłata członkowska

Gdyby nie pandemia, za kilka dni spotykalibyśmy się w Białowieży. Niestety, w związku z sytuacją epidemiczną, ...
Ważny komunikat

Ważny komunikat

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną termin XIV Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii ...
70

CZŁONKÓW

210

SUBSKRYBENTÓW

13

EDYCJI KONFERENCJI

12

NUMERÓW CZASOPISMA

CZŁONKOSTWO

Zostań członkiem stowarzyszenia.

MAILING

Otrzymuj aktualne informacje.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami.