O STOWARZYSZENIU

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) jest organizacją naukową gromadzącą badaczy z takich dziedzin, jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Tyszki i związanych z nim badaczy. Prof. Tyszka został wybrany na pierwszego przewodniczącego ASPE.

Do głównych celów ASPE należą popularyzacja zastosowań psychologii w ekonomii, a w szczególności w przedsiębiorczości, reklamie, marketingu, public relations i zarządzaniu ludźmi oraz działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii ekonomicznej do gospodarki. Cele te realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych oraz promowanie i wspieranie inicjatyw naukowych z obszaru szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej.

KONFERENCJA 2023

SZARE KOMÓRKI 2023

Aktualności

XV Konferencja ASPE

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej zaprasza na XV konferencję „Psychologia Ekonomiczna”, która odbędzie ...

Nowa edycja „Szarych Komórek”

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w konkursie Szare Komórki 2022. Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich prac ...

Odwołanie Konferencji

Przekazujemy komunikat od prof. Alicji Grochowskiej: Koleżanki i Koledzy, W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej oraz ...
70

CZŁONKÓW

210

SUBSKRYBENTÓW

15

EDYCJI KONFERENCJI

12

NUMERÓW CZASOPISMA

CZŁONKOSTWO

Zostań członkiem stowarzyszenia.

MAILING

Otrzymuj aktualne informacje.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami.