Podstawowe informacje

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 
we współpracy z
Pomorskim Instytutem Naukowym im. Prof. B. Synaka 
oraz
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej 
 
zapraszają na IX konferencję Psychologii Ekonomicznej, która odbędzie się 8-9 maja 2015 roku w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia:

  • Zachowania konsumenckie
  • Decyzje i percepcja ryzyka
  • Finanse behawioralne
  • Psychologia pieniądza
  • Ekonomia eksperymentalna
  • Psychologia zachowań ekonomicznych
  • Socjalizacja ekonomiczna

Na konferencji ASPE wygłoszą wykłady zaproszeni goście:

1. Prof. James Burroughs
Rolls-Royce Commonwealth Professor
Marketing Area Coordinator
McIntire School of Commerce
University of Virginia

2. Prof. UG dr hab. Roman Konarski
Kierownik Zakładu Psychometrii i Statystyki
Instytut Psychologii
Uniwersytet Gdański