7 maja 2015 budynek WNS, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala S204.

Organizatorzy:
Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji IP UG i Stowarzyszenie Dziecko bez reklamy
we współpracy z KN Brevi Manu

10:30- 11:00 Otwarcie sympozjum

11:00–11:40 Wykład: Roszczeniowość w relacjach społecznych: nastawienie roszczeniowe w
związkach z partnerem i w miejscu pracy
dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, IP UG

11:40 – 12:20 Wykład: Bez domu – bez więzi. Pułapka nieuczestnictwa
dr Maciej Dębski, IFSiD UG

12:20 – 12:50 Wykład: O czym lepiej z nastolatkiem rozmawiać: o czasie, czy o pieniądzach, jak
chcemy żeby miał dobrą samoocenę i był wdzięczny ..?
dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka IP UG i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy, Iwona van Buuren, Aleksandra
Musielak – Dobrowolska, Akademia Rodziny Pozytywka i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy

12:50 – 13:20 przerwa kawowa

13:20 – 14:00 Wykład: Psychologiczne aspekty niezależności finansowej
dr Artur Domurat, WP UW

14:00 – 15:00 Sesja studencka: Różne oblicza konsumpcjonizmu (we współpracy z KN Brevi Manu)
„Materializm jawny, ukryty i dobrostan nastolatków”.
„Tożsamości i materializm – psychologiczne współzależności”.

8 maja

16:00- 16:45 Wykład (skype): Until Debt do us Part: Implications of Matieralism for Marital Health
and Longevity, prof. James E. Burroughs, Rolls-Royce Commonwealth Professor, Marketing Area Coordinator, McIntire
School of Commerce, University of Virginia.